KONTAKT

Sprzedaż, siedziba firmy:

82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 5A
 +48 55 279 70 26 lub 27 
  sekretariat: a.olszewska@msuc.com.pl
dział handlowy: m.moranski@msuc.com.pl

Sprzedaż, oddział Częstochowa:

42-209 Częstochowa, ul. Batalionów Chłopskich 19
+48 34 320 19 84, kom. +48 601 455 600
 dział handlowy: a.szymala@msuc.com.pl

Biuro w Warszawie:

00-842 Warszawa, ul. Łucka 15/7
+48 22 890 04 10, tel/fax. +48 22 890 04 11
 sekretariat: b.pajewska@msuc.com.pl

M.S.U.C. Spółka z o.o. ul. Lotnicza 5A, 82-500 Kwidzyn
KRS Nr 0000066035 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ Wydział VII Gospodarczy
NIP 581-000-52-62, Wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł
Bank Millennium S.A. 72 1160 2202 0000 0000 6192 9449
BDO : 000083756